Menú Principal

Géneros

Reflexiones sobre Cataluña, España, me esquerres.Reflexiones sobre Cataluña, España, me esquerres.Aquest llibre estableix una reflexió sobre la experiència viscuda en els últims anys tensionament políticas entre Catalunya I Espanya i el decurs del catalanisme popular I d’esquerres tiempo incerts. Se trata en este sentido de d?analitzar el dobladillo viscut de cavall Madrid, Barcelona, yo, yo, para establecer quins posible futuro albirar I pel qual val la pena pista construint.